xe nhà sử dụng , cần bán nhanh , biển số tỉnh Biên Hoà , số gánh đẹp , đi kỹ và giũ gìn . cần bán để đọn dẹp nhà , liên hệ để có giá tốt nhất , mua bán không qua cò lái