SYM. victory chân bấm. thắng đĩa. BSTP. đỏ đen, bóng mới keng keng. đảm bảo hiện giờ xe vẫn còn zin từ đầu đên cuôi, chạy rất ngon. đời tem giấy. mua thùng đời 2009 . xem xe thích ngay. 6,9t. dt 0123456.6732. vy.