nay mình cần bán một chiếc taurua yamaha chính hảng , đời 2012 màu đỏ đen trắng , thắng đỉa hình chụp đúng xe , xe zing nguyên bản chưa va chạm hay chọt chẹt , máy chạy cực bóc lợi xăng chị nhị 01203444442