- Giao hàng và phụ việc shop hoa tươi.
- Không cần kinh nghiệm, sức khỏe tốt ....
( Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
- Biết lái xe gắn máy
- Rành đường TPHCM
- Biết dùng bản đồ để tìm đường.