Xe sym enjoy 125 chính hảng, mình cần bán một xe enjoy màu đỏ đen bSTP ngay chủ. nước sơn mới bóng máy móc còn nguyên, chạy dọt lợi xăng, thích hợp cho phụ nữ đi chợ mọi thư hoạt động đầy đủ ( hình thiệt xe còn thương lượn ) giá 5tr9 bao công chứng