Mình cần bán một chiếc WaveS 100, bstp, màu đen bạc, bánh mân trắng, tình trạng xe máy móc còn nguyên zing. Nước sơn nguyên bản. chạy lợi xăng mọi thứ điều hoạt động tốt, chạy khỏe chạy thử thích ngay.