Những quy định cơ bản về Bảo hiểm Y Tế
Những quy định cơ bản về Bảo hiểm Y Tế
I. Đối tượng, mức đóng, phương thức và trách nhiệm đóng BHYT- Đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công, trong đó chủ sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3, đối với các đối tượng: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có thời hạn từ đủ 3...