Bài thuốc hay từ cây cỏ mực
Bài thuốc hay từ cây cỏ mực
'Con gái đừng nhổ - thuốc quý đấy'. Giật mình tôi nhìn lại hóa ra là cây cỏ mực. Mẹ tôi nói mỗi khi làm vườn không được làm tốn thương nó bởi vì nó lại một loại thuốc quý mà không phải vườn nhà nào cũng có. Tôi muốn hiểu rõ ràng hơn về nhưng gì liên quan đến cây cỏ mực nên trong ngày hôm đó tôi...