Trò 'chăn rau' đáng sợ!
Trò 'chăn rau' đáng sợ!
Vợ ở nhà thì không phải bàn, còn 'hàng' là gái vì tiền, hám tiền, gái dễ dãi, quan trọng nhất là 'rau' tức là các em gái nhà lành, ngây thơ dễ thương…Chỉ cần 'nông dân' biết cách 'chăn' thì sau này tha hồ 'thu hoạch'…'. Chăn rau - trò chơi đáng sợ Chăn rau - trò chơi đáng sợ Chẳng biết từ 'chăn...